Lūdzu, sazinieties ar mūsu draudzīgo klientu atbalstu jebkuru jautājumu gadījumā:

Tālrunis 00371 66088016 Pirmdiena – Piektdiena 09:00 - 18:00
E-pasts diet@stockholmhealth.com
Uzņēmuma informācija Content Distribution SIA, reģistrācijas numurs 40103972096, juridiskā adrese: Kronvalda bulvāris 10-24, Rīga, LV-1010


 1. Lietošanas noteikumi
  1. Šie lietošanas noteikumi attiecas uz pakalpojuma sniedzēja, Content Distribution SIA un tā autorizēto uzņēmumu (turpmāk tekstā "Pakalpojuma sniedzējs"), interneta platformā www.StockholmHealth.com piedāvātajiem pakalpojumiem (turpmāk tekstā nozīmē sniegtie pakalpojumi "Pakalpojums", turpmāk tekstā nozīmē interneta vide - "Portāls").
  2. Portāla lietošanas noteikumi (turpmāk tekstā "Noteikumi") ir saistoši visām personām, kuras lieto Portālu, neatkarīgi no tā, vai attiecīgā persona ir Portālā reģistrēts lietotājs vai nav (turpmāk tekstā "Lietotājs").
  3. Vienlaicīgi ar Pakalpojuma izmantošanu, tai skaitā Portāla apmeklēšanu, stājas spēkā arī Portāla Noteikumi. Ja Lietotājs lieto Portālu vai veic jebkādas darbības tajā, tad uzskatāms, ka attiecīgais Lietotājs ir iepazinies ar lietošanas brīdī spēkā esošajiem Noteikumiem un piekrīt tos ievērot.
  4. Lietotājs, kurš nepiekrīt kaut vienam no Noteikumu nosacījumiem, nav tiesīgs izmantot Portālu.
  5. Noteikumi attiecās uz visiem jautājumiem, uz kuriem nevar attiecināt Latvijas Republikas spēkā esošos tiesību aktus par pakalpojumu izmantošanu, un tie veido pilnīgu vienošanos starp Pakalpojuma sniedzēju un Lietotāju. Ja kādu no šo Noteikumu nosacījumiem tiesa ir atzinusi par spēkā neesošu vai nerealizējamu, pārējie šo Noteikumu nosacījumi paliek spēkā.
  6. Pakalpojuma sniedzējs patur tiesības vienpusēji, jebkurā laikā grozīt un/vai mainīt Noteikumus. Noteikumi stājas spēkā pēc to publicēšanas Portālā. Portāla Lietotāja pienākums ir sekot līdzi un iepazīties ar Portāla Noteikumiem, kā arī ievērot tos.
  7. Šis Līgums ir noslēgts uz nenoteiktu laiku un Pakalpojuma sniedzējs patur tiesības vienpusēji izbeigt saistības ar Portāla Lietotāju par to iepriekš nebrīdinot.
 2. Pakalpojums
  1. Pakalpojums ir dalība programmā, kas ietver informāciju saistībā ar veselīgu dzīvesveidu un uzturu. Portālā publicētajai informācijai ir informatīvs raksturs un tā nevar aizstāt profesionālu medicīnisko palīdzību, diagnostiku vai ārstēšanu. Ja Lietotājam ir bažas par Portālā saņemto informāciju vai ir jautājumi par savu veselību, Lietotājam jākonsultējas ar ārstu vai citu veselības aprūpes speciālistu. Lietotājs izmanto Portālu uz paša risku un atbildību.
  2. Pakalpojums var ietvert, tajā skaitā, bet ne tikai programmas, e-pasta pakalpojumus, ziņojumus un ziņojumu dēļus, tērzēšanas zonas, ziņu grupas un lejupielādējamas mobilās lietojumprogrammas, kas saistītas ar Portālā pieejamajiem pakalpojumiem.
  3. Portāls var saturēt saites uz trešo personu tīmekļu vietnēm vai pakalpojumiem, par kuru saturu nav atbildīgs Pakalpojuma sniedzējs. Pakalpojuma sniedzējs nenes nekādu atbildību par Lietotājiem nodarītajiem zaudējumiem trešo personu tīmekļa vietnēs.
 3. Pakalpojuma iegādes tehniskais process
  1. Lai saņemtu Portālā piedāvātos Pakalpojumus Lietotājam ir jāreģistrējas pēc Portālā noteiktās reģistrācijas kārtības.
  2. Aizpildot reģistrācijas anketu Lietotājam ir jānorāda patiesa, pilnīga un aktuāla informācija.
  3. Lai reģistrētos Portālā un saņemtu Pakalpojumu Lietotājam jāveic šādas vai citas (atbilstoši Portāla norādījumiem) darbības:
   1. jāaizpilda Portālā pieejamais tests;
   2. pēc testa izpildes jānorāda sava e-pasta adrese, uz kuru Pakalpojuma sniedzējs Lietotājam nosūtīs informāciju par Pakalpojuma saņemšanu;
   3. jāizvēlas vispiemērotākā maksājumu sistēma ar kuru veikt samaksu par Pakalpojumu;
   4. jāveic visas nepieciešamās darbības, lai norēķinātos par Pakalpojumu;
   5. jāaizpilda reģistrācijas anketa.
  4. Pēc veiksmīgas apmaksas veikšanas Lietotājs saņems, pēc testa izpildes norādītajā e-pastā, paziņojumu, par sekmīgu reģistrēšanos dalībai programmā un pieeju Pakalpojumam.
 4. Pakalpojuma kvalitāte
  1. Pakalpojums tiek sniegts tāds, kāds tas ir, tas nozīmē, ka Pakalpojumu sniedzējs negarantē, ka:
   1. Pakalpojums atbilst Lietotāja prasībām;
   2. Pakalpojums ir brīvs no tehniskām kļūdām, tehniskiem pārtraukumiem, drošības caurumiem;
   3. Pakalpojums būs pieejams jebkurā laikā un jebkurā vietā.
  2. Pakalpojumu sniedzējam ir tiesības jebkurā laikā un jebkāda iemesla dēļ vienpusēji izbeigt sadarbību ar Lietotāju, tai skaitā, ja ir aizdomas, ka Lietotājs norādījis nepatiesus datus Reģistrācijas anketā vai ir aizdomas, ka Lietotājs iegādājiem Pakalpojumu krāpnieciskā ceļā.
  3. Informācija par Pakalpojumiem Portālā tiek nepārtraukti atjaunota, mainīta un uzlabota. Līdz ar to Portālā pieejamo pakalpojumu cenas, apraksti un cita informācija var tikt norādīta nekorekti vai nepilnīgi.
 5. Apmaksas veikšana par Pakalpojumu
  1. Lai saņemtu Pakapojumus, kas ir pieejami Portālā, Lietotājs piekrīt sniegt nepieciešamo informāciju, lai Pakalpojuma apmaksas darījums būtu veiksmīgs, tai skaitā, bet ne tikai - konta vai kredītkartes nummuru, informāciju par kredītkartes derīguma termiņu un/vai norēķinu personas vārdu, uzvārdu un personas kodu.
  2. Norēķinoties par Pakalpojumiem Lietotājs apliecina un garantē, ka:
   1. ir tiesīgs izmantot ar norēķiniem par Pakalpojumu saistīto kredīkarti vai citu maksāšanas metodi;
   2. sniegtā informācija ir patiesa, pareiza un pilnīga.
  3. Iesniedzot, šo Noteikumu, 5. punktā noteikto informāciju, Lietotājs piešķir Pakalpojuma sniedzējam tiesības šos datus nodot trešajām personām, lai nodrošinātu pilnīgu Pakalpojuma apmaksu.
 6. Lietotāja konts
  1. Kļūstot par Portāla Lietotāju, Lietotājs piekrīt savā profilā norādīto datu apstrādei. Pēc konta izveidošanas Portālā, Lietotājs ir atbildīgs par šī konta izmantošanu.
  2. Katrs Lietotāja konts Portālā tiek izveidots individuāli katram Lietotājam un ir domāts idividuālai lietošanai, lietotājs nav tiesīgs savu kontu nodot lietošanā citai personai.
  3. Pakalpojuma sniedzējs ir tiesīgs apturēt Lietotāja konta darbību, bez iespējām uz naudas atmaksu, ja:
   1. reģistrācijas laikā Lietotajs ir norādījis nepatiesus, nekorektus datus;
   2. Lietotājs nodevis savu kontu lietošanā citai personai;
   3. ir aizdomas par krāpšanu, neatļautu vai nelikumīgu darījumu izpildi;
   4. Lietotājs ir citādi pārkāpis Portāla Noteikumus.
  4. Lietotājam ir tiesības slēgt vai arī dzēst savu Lietotāja kontu - veicot attiecīgās darbības Portālā vai arī nosūtot Pakalpojuma sniedzējam uz e-pastu: diet@stockholmhealth.com ziņojumu par vēlmi slēgt savu kontu.
  5. Pēc Lietotāja konta dzēšanas Pakalpojuma sniedzējam ir tiesības dzēst visu informāciju par Lietotāju, tai skaitā, bet ne tikai - uztura plānus, svara analīzi, tiešsaites konsultācijas ar uztura speciālistu.
 7. Par Pakalpojuma veiktā pirkuma naudas atmaksa
  1. Lietotājiem ir tiesības pieprasīt pilnu samaksātās naudas atmaksu 30 dienu laikā pēc samaksas par Pakalpojumu, ja nav noteikts savādāk Portālā vai Pakalpojuma aprakstā. Lai atgrieztu samaksāto naudu Lietotājam jāvēršas pie Pakalpojuma sniedzēja, rakstot uz e-pastu: diet@stockholmhealth.com, šim e-pastam pievienojot apliecinošu dokumentu par apmaksas veikšanu un aicinājumu atgriezt samaksāto naudu.
  2. Ja Portāla reģistrēts Lietotājs kādu iemeslu dēļ nav apmierināts ar sasniegtajiem rezultātiem, Pakalpojuma sniedzējs garantē samaksātās naudas summas atmaksu tai pašā darba dienā pēc pieteikuma saņemšanas.
 8. Konkursi, akcijas un Reklāmas
  1. Lietotājs pēc savu privāto datu ievades Portālā, tajā skaitā, bet ne tikai - e-pasta un/vai telefona numura, piekrīt saņemt informāciju, gan e-pastu, gan telemarketinga, gan jebkurā citā Pakalpojuma sniedzēja piedāvātā formātā, no Pakalpojuma sniedzēja un Pakalpojuma sniedzēja sadarbības partneriem par dažāda veida ar Portālu saistītām aktualitātēm, reklāmas akcijām un citiem pakalpojumiem.
  2. Jebkāda veida konkursi vai citas akcijas (turpmāk tekstā "Reklāmas"), kas ir pieejamas Portālā, var tikt regulētas atsevišķi no šiem Noteikumiem. Pirms piedalīšanās Reklāmās iesakām iepazīties ar Reklāmu saistošajiem noteikumiem. Ja Reklāmas noteikumi ir pretrunā ar šiem Noteikumiem, tad spēkā stājas konkrētās Reklāmas noteikumi.
  3. Lietotājs jebkurā laikā var atteikties no Reklāmu saņemšanas, sekojot attiecīgajām norādēm, vai rakstot uz Pakalpojuma sniedzēja e-pastu: diet@stockholmhealth.com.
 9. Intelektuālais īpašums
  1. Pakalpojuma sniedzējam pieder ekskluzīvas tiesības uz visu informāciju, kas ir atrodama Portālā, līdz ar to - jebkāda trešo personu veikta satura, dizaina apstrāde, datu tālāka izplatīšana un/vai cita informācijas izmantošana, un tālāka izplatīšana no Portāla bez Pakalpojuma sniedzēja atļaujas vai rakstiskas piekrišanas, ir autortiesību un citu tiesību pārkāpums, kas ir sodāms saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem.
  2. Intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumu gadījumos Pakalpojuma sniedzējs ir tiesīgs saukt pie atbildības vainīgo personu, kas ir pilnībā atbildīga par visiem nodarītajiem zaudējumiem, kas ir vai arī varētu tikt nodarīti Pakalpojuma sniedzējam un trešajām personām (tai skaitā neiegūtā peļņa).
 10. Pakalpojuma sniedzēja atbildība
  1. Pakalpojuma sniedzējs nenes nekāda veida atbildību par Lietotājam nodarītajiem zaudējumiem, gadījumā, ja Lietotājs nav ievērojis Portāla Noteikumus un/vai nav ievērojis Pakalpojuma sniedzēja uztura speciālistu ieteikumus.
  2. Pakalpojuma sniedzējs nenes nekāda veida atbildību par kaitējumu, kas nodarīts Lietotājam vai trešajām personām, vadoties pēc Pakalpojumā norādītajām ēdienkartēm vai citiem Portālā sniegtajiem materiāliem.
  3. Pakalpojuma sniedzējs nenes nekāda veida atbildību par Lietotāju darbībām un nodarītajiem zaudējumiem trešajām personām.
 11. Datu aizsardzība
  1. Visi Portālā ievietotie Lietotāju personas dati un personas identifikācijas kodi tiek aizsargāti saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. Šo datu apstrāde tiek veikta ievērojot LR likumdošanā noteiktos vispārīgos personas datu apstrādes principus.
  2. Pakalpojuma sniedzējs ir tiesīgs publicēt un izmantot materiālus, ko ir saņēmis no Lietotāja, ja vien pats Lietotājs nav to aizliedzis. Šis nav attiecināms uz personas datiem vai privāto informāciju, kas ir uzskatāma par konfidenciālu.
 12. Strīdu izšķiršana
  1. Visi strīdi starp Pakalpojuma sniedzēju un Lietotāju tiek risināti pārrunu ceļā. Ja strīdus tādā veidā atrisināt neizdodas, tad tie tiek risināti Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Noteikumiem un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

Privātuma Politika


 1. Konfidencialitātes noteikumi un to piemērošana
  1. Šī Privātuma Politika (turpmāk tekstā "Privātuma Politika") attiecas uz pakalpojuma sniedzēja, Content Distribution SIA un tā autorizēto uzņēmumu (turpmāk tekstā "Pakalpojuma sniedzējs"), interneta platformā www.StockholmHealth.com piedāvātajiem pakalpojumiem (turpmāk tekstā nozīmē sniegtie pakalpojumi "Pakalpojums", turpmāk tekstā nozīmē interneta vide - "Portāls").
  2. Privātuma Politika ir saistoša visām personām, kuras lieto Portālu, neatkarīgi no tā, vai attiecīgā persona ir Portālā reģistrēts lietotājs vai nav (turpmāk tekstā "Lietotājs").
  3. Privātuma Politika sniedz informāciju Lietotājam attiecībā uz personas datu izmantošanu, iegūšanu un izpaušanu.
  4. Pakalpojuma sniedzējs apņemas neizpaust Lietotāja personas datus, izņemot gadījumus, kas aprakstīti Privātuma Politikā.
  5. Lietotāja privātā informācija tiek izmantota, lai nodrošinātu un uzlabotu servisu.
  6. Izmantojot Portālu Lietotājs piekrīt, ka viņa personas dati tiks uzkrāti un izmantoti saskaņā ar šo Privātuma Politiku, ja vien tas nav noteikts citādi šajā Privātuma Politikā.
  7. Ja Lietotājs lieto Portālu vai veic jebkādas darbības tajā, tad uzskatāms, ka attiecīgais Lietotājs ir iepazinies ar lietošanas brīdī spēkā esošajiem Privātuma Politikas noteikumiem un piekrīt tos ievērot.
  8. Pakalpojuma sniedzējs patur tiesības vienpusēji, jebkurā laikā grozīt un/vai mainīt Privātuma Politiku. Privātuma Politika stājas spēkā pēc tās publicēšanas Portālā.
  9. Portāla Lietotāju pienākums ir sekot līdzi un iepazīties ar Portāla privātuma Politiku, kā arī ievērot to.
 2. Personas datu un informācijas iegūšana
  1. Portāla lietošanas laikā Pakalpojuma sniedzējs var lūgt Lietotāju sniegt informāciju, kas palīdzētu identificēt Lietotāju, tai skaitā, bet ne tikai e-pasta adresi, telefona numuru, vārdu, uzvārdu, vecumu, dzimumu (turpmāk tekstā " Personas dati").
  2. Pakalpojuma sniedzējs ir tiesīgs iegūt, izmantot un/vai apkopot informāciju, kas ir iegūta no Lietotāja Portāla apmeklēšanas laikā. Šī informācija var saturēt tai skaitā, bet ne tikai informāciju par:
   1. Lietotāja datora interneta protokola ("IP") adresi;
   2. Lietotāja pārlūkprogrammas veidu un pārlūkprogrammas versiju;
   3. lapaspusēm, kuras Lietotājs apmeklējis Portālā;
   4. laiku un datumu, kad Lietotājs apmeklējis Portālu;
   5. Portālā pavadīto laiku.
  3. Lai iegūtu un analizētu 2.2. punktā minēto un citu informāciju, Pakalpojuma sniedzējs var izmantot trešo personu pakalpojumus, piemēram, Google Analytics.
  4. Pakalpojuma sniedzējs ir tiesīgs uzkrāt, izmantot un/vai apkopot informāciju par sīkdatņu izmantošanu ("Sīkdatnes"). Sīkdatnes ir mazu datu faili, kas satur unikālu identifikātoru. Sīkdatnes tiek sūtītas uz Lietotāja pārlūkprogrammu no tīmekļa vietnes un tiek glabātas Lietotāja datora cietajā diskā. Lietotājs var, izmantojot sava parlūkprogrammu, noraidīt Sīkdatņu pieņemšanu. Atsakoties pieņemt sīkdatnes, Lietotājs iespējams nevarēs izmantot kādu daļu no Portālā piedāvātajiem Pakalpojumiem, par, ko ir atbildīgs pats Lietotājs.
 3. Personas datu un informācijas izpaušana
  1. Pakalpojuma sniedzējs var izpaust Lietotāja Personas datus, kas attiecas uz Pakalpojuma izmantošanu tikai šādos gadījumos:
   1. ja to nosaka Pakalpojuma sniedzēja līgumiskās saistības ar trešo personu sniegtajiem pakalpojumiem, lai atvieglotu un uzlabotu Portāla darbību. Ar noteikumu, ka trešajām personām nav atļauts izpaust un izmantot Personas datus citiem mērķiem, kas nav minēti šajā Privātuma Politikā vai Portāla Lietošanas noteikumos;
   2. ja šāds pienākums izriet no tiesību aktiem vai tiesībaizsardzības iestāžu tiesību aktiem;
   3. Pakalpojuma sniedzēja apvienošanās, pārpirkšanas vai Pakalpojuma sniedzēja aktīvu pirkšanas vai pārdošans gadījumā.
 4. Saites uz citām tīmekļa vietnēm
  1. Portāls var saturēt saites uz trešo personu tīmekļu vietnēm vai trešo personu sniegtajiem pakalpojumiem, lai atvieglotu un uzlabotu Portāla funkcionalitāti vai arī lai veiktu ar Pakalpojuma sniedzēju saistītus pakalpojumus. Trešās personas var piekļūt Lietotāja Personas datiem, tikai lai veiktu darbības Pakalpojuma sniedzēja vārdā un trešajām personām ir pienākums neizpaust vai izmantot citiem mērķiem iegūto informāciju.
  2. Izmantojot trešo personu tīmekļu vietnes Lietotājam papildus jāiepazīstas ar šo vietņu lietošanas un privātuma politikas noteikumiem. Pakalpojuma sniedzējs nenes nekādu atbildību par Lietotājiem nodarītajiem zaudējumiem trešo personu tīmekļa vietnēs.
 5. Komunikācija
  1. Pakalpojuma sniedzējs var izmantot Lietotāja Personas datus, lai Lietotāju informētu par Pakalpojuma apmaksu, par Portāla jaunumiem, par reklāmas materiāliem un citu informāciju. Lietotājs var atteikties no šo paziņojumu saņemšanas, sekojot atrakstīšanās saitei, kas ir norādīta jebkurā Pakalpojuma sniedzēja nosūtītajā e-pastā, vai rakstot Pakalpojuma sniedzējam uz e-pastu: diet@stockholmhealth.com.
 6. Drošība
  1. Lietotāja informācija, tostarp Personas dati, var tikt nodoti un uzturēti serveros, kas atrodas ārpus Lietotāja valsts un kur datu aizsardzības likumi var atšķirties no Lietotāja jurisdikcijas. Lietotājam jāņem vēra, ka piekrišana šai Privātuma Politikai nozīmē arī piekrišanu Personas datu glabāšanai Pakalpojuma sniedzēja serveros.
  2. Lietotāja Personas dati un cita informācija, kas iegūti saistībā ar Portāla izmantošanu, tiek uzglabāta un apstrādāta, izmantojot Pakalpojuma sniedzēju serveru pakalpojumus Nīderlandes teritorijā. Apstiprinot Privātuma Politiku Lietotāji dod savu piekrišanu, ka viņa Personas dati tiks glabāti Nīderlandes teritorijā Pakalpojuma sniedzēja serveros.

Lūdzu, sazinieties ar mūsu draudzīgo klientu atbalstu jebkuru jautājumu gadījumā:
Tālrunis 00371 66088016 Pirmdiena – Piektdiena 09:00 - 18:00
E-pasts diet@stockholmhealth.com